Υπηρεσίες

Ατομικές/ Οικογενειακές
Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας

Άγχος, Κρίσεις Πανικού, Θεραπεία Ζεύγους, Κατάθλιψη, Φοβίες, Εξαρτήσεις, Διατροφικές διαταραχές, Απώλεια & Πένθος, Αυτογνωσία, Προσωπική Ανάπτυξη κ.ά.

Παρέμβαση σε
παιδιά και εφήβους

Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη, Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, Αξιολόγηση αναπτυξιακών σταδίων, Θέματα συμπεριφοράς.

Συμβουλευτική
Γονέων

Υποστήριξη γονέων σε όλα τα θέματα που αφορούν την ανατροφή, την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την αντιμετώπιση δυσκολιών που τυχόν προκύπτουν.

Ομάδες
Γονέων

Συνεργασία με παιδικούς σταθμούς για τη διοργάνωση σχολών γονέων και ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής με τους γονείς.

#Successfulteens#

Εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης για εφήβους με θέματα:

“Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τον χρόνο μου.”, “Μαθαίνω να βάζω στόχους.”, “Ψυχολογία του νικητή”, “Διαχειρίζομαι εποικοδομητικά το άγχος μου” κ.ά.

Προγεννητική
Αγωγή

Οι μέλλοντες γονείς γνωρίζουν τα οφέλη της προγεννητικής φροντίδας για το μωρό τους, καθώς συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες, τρόπος ζωής επηρεάζουν τη σωματική και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Σεμινάρια Διαπαιδαγώγησης,
Προσωπικής Ανάπτυξης & Αυτογνωσίας

“Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών”, “Επίδραση των συναισθημάτων στο σώμα μας- Περιοριστικές πεποιθήσεις- Επαναφορά της φυσικής αρμονίας και ισορροπίας”, “Μεγαλώνοντας αγαπημένα αδέρφια”, “Επικοινωνώντας εποικοδομητικά χτίζουμε αρμονικές σχέσεις”, ” Προγράμματα επιτυχίας για νέους”

Συνεδρίες
μέσω Skype

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όσους ζουν εκτός Θεσσαλονίκης ή αδυνατούν να μετακινηθούν.

Υπηρεσίες