Συνεργάτες

Νεκτάριος Μπογέας

Ο Νεκτάριος Μπογέας είναι Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έχει εξειδικευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική (τετραετής φοίτηση) στο Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας Θεσσαλονίκης. 

Από το 2014 εργάζεται σε δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας των ενόπλων δυνάμεων, συντονίζει και εποπτεύει ομάδες ψυχοκοινωνικής μέριμνας σε όλη την Ελλάδα και ασχολείται με την επιλογή και ανάπτυξη προσωπικού. Έχει τοποθετηθεί στην ψυχιατρική και διασυνδετική κλινική των δύο μεγάλων στρατιωτικών νοσοκομείων με κύρια αρμοδιότητα την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των νοσηλευομένων, την χορήγηση και αξιολόγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς καθώς και τον συντονισμό ενδονοσοκομειακής ομάδας ασθενών.

Πραγματοποιεί ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες ψυχοθεραπείας με ενήλικες, παιδιά και εφήβους διαζώσης ή online  από το 2016.

Έχει συνεργαστεί με το Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης στην Θεσσαλονίκη, όπου εισηγούνταν σεμινάρια με θέματα «Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά το άγχος μου», «Εποικοδομητική Επικοινωνία», «Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών» κ.ά.

Νεκτάριος Μπογέας

Ο Νεκτάριος Μπογέας είναι Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έχει εξειδικευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική (τετραετής φοίτηση) στο Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας Θεσσαλονίκης. 

Από το 2014 εργάζεται σε δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας των ενόπλων δυνάμεων, συντονίζει και εποπτεύει ομάδες ψυχοκοινωνικής μέριμνας σε όλη την Ελλάδα και ασχολείται με την επιλογή και ανάπτυξη προσωπικού. Έχει τοποθετηθεί στην ψυχιατρική και διασυνδετική κλινική των δύο μεγάλων στρατιωτικών νοσοκομείων με κύρια αρμοδιότητα την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των νοσηλευομένων, την χορήγηση και αξιολόγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς καθώς και τον συντονισμό ενδονοσοκομειακής ομάδας ασθενών.

Πραγματοποιεί ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες ψυχοθεραπείας με ενήλικες, παιδιά και εφήβους διαζώσης ή online  από το 2016.

Έχει συνεργαστεί με το Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης στην Θεσσαλονίκη, όπου εισηγούνταν σεμινάρια με θέματα «Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά το άγχος μου», «Εποικοδομητική Επικοινωνία», «Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών» κ.ά.